Main

List of students

PhD students
No.NameYearTopicNote
1Lê Như Quân2009 - 2017Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa lớn trên khu vực Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vựcwith Prof. Phan Văn Tân, final defense on 24/11/2015
2Dư Đức Tiến2012 - 2017Khảo sát mối quan hệ giữa kĩ năng mô phỏng quỹ đạo bão và cường độ bão cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương bằng hệ thống đồng hóa tổ hợpwith Kiều Quốc Chánh, final defense on 29/8/2017
3Đinh Bá Duy2014 - 2021Đặc điểm hoạt động và khả năng dự báo hạn mùa xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đôngwith Prof. Phan Văn Tân, final defense on 24/42021
4Nguyễn Thị Tuyết2016 - 2020Dự tính Biến đổi Khí hậu cho Khu vực Đông Nam Áwith Prof. Phan Văn Tân, final defense on 7/10/2020
5Trương Bá Kiên2018 -Nghiên cứu vai trò của đồng hoá số liệu radar trong mô hình WRF đối với dự báo mưa định lượng hạn ngắn khu vực Nam Bộwith Assoc.Prof. Dương Hồng Sơn, final defense ơn 15/12/2023
6Nguyễn Duy Tùng2018 - 2022Ensemble modeling of the Red River delta-ocean hydrodynamical continuum in the Gulf of Tonkinwith Pierre de Mey, Nadia Ayoub, LEGOS, Toulouse, final defense on 11/5/2022
7Lê Hồng Hạnh2019 - 2023Teleconnection and dynamical influences on the intraseasonal rainfall variability over Vietnamwith Nicholas Hall, LEGOS, Toulouse, final defense on 12/5/2023
8Nguyễn Thị Thanh Huệ2020 -Investigating the ocean's influence on land climate in Southeast Asia via a coupled air-sea modeling systemwith Marine, LEGOS, Toulouse, final defense ơn 18/12/2023
9Quentin Desmet2020 -Developping a coupled air-sea modeling system for Southeast Asiawith Marine, LEGOS, Toulouse
10Vũ Thị Hồng Nhung2021 -Nghiên cứu stress nhiệt trên khu vực Đông Nam Á và Việt Nam trong bối cảnh Biến đổi Khí hậuwith Prof. Phan Văn Tân, VNU-HUS
11Nguyễn Ngọc Minh Tâm2022 -Investigations of past extreme weather conditions in Vietnam using early 20th-century meteorological data and numerical simulationsUSTH
Master students
No.NameYearTopicNote
1Bùi Đức Sơn2008-Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cực trị của một số yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nambảo vệ 26/12/2013
2Nguyễn Văn Hồng2009-Thử nghiệm dự báo tầm nhìn cho các sân bay thuộc cụm cảng hàng không miền Bắc bằng mô hình WRFbảo vệ 16/5/2013
3Phùng Kiến Quốc2009-Xây dựng chỉ tiêu xác định mưa và dông cho trạm ra đa thời tiết Tam Kỳbảo vệ 6/3/2013
4Phan Trường Duân2011-Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sự biến đổi hạn hán tỉnh Ninh BìnhK1 BĐKH VNU, bảo vệ 11/2/2014
5Vũ Duy Hùng2011-Khả năng thích ứng của hệ thống Tuabin gió trong điều kiện bão ở Việt Nam giai đoạn hiện nayK1 BĐKH VNU, bảo vệ 11/2/2014
6Bùi Thị Hồng Trang2012-Nghiên cứu biến động lượng mưa giữa các năm ở Việt Nambảo vệ 03/01/2014
7Nghiêm Thuỳ Linh2013-Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu và bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nó trên một số loại cây trồng chính ở Tây NguyênK2 BĐKH VNU, bảo vệ 13/11/2015
8Nguyễn Thị Thanh Huệ2012-2014Nghiên cứu tác động của El Nino Modoki đến nhiệt độ, lượng mưa và ngày bùng phát gió mùa mùa hè trên khu vực Việt Nambảo vệ 30/12/2014
9Hồ Xuân Hương2013-2015Nghiên cứu lượng hoá các đặc điểm hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Yên Châu tỉnh Sơn LaK3 BĐKH VNU, bảo vệ 13/6/2015, best Msc. student award of VNU-SGS
10Đào Thăng Long2013-2015Nghiên cứu sự biến đổi của các đặc trưng mưa trên khu vực miền Trung Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậuK3 BĐKH VNU, bảo vệ 13/11/2015
11Nguyễn Thị Bắc2013-2015Đánh giá số liệu mưa vệ tinh GSMAP cho khu vực Việt Nambảo vệ 22/01/2016
12Trần Đình Linh2013-2015Ảnh hưởng của bề mặt đệm đến kết quả mô phỏng nhiệt độ và lượng mưa của mô hình WRFbảo vệ 22/01/2016
14Đỗ Thuỳ Trang2014-2016MJObảo vệ tháng 01/2018
15Phạm Thị Thanh Hoa2016Validation of Global Rainfall Map - Global Satellite Mapping of Precipitation (GPM-GSMaP) data over Vietnam and surrounding areas21/10/2016
16Lê Thị Kim Anh2018-Nghiên cứu xác định thời điểm khởi phát của tín hiệu biến đổi khí hậu tại Việt Nam12/11/2020
17Vũ Thị Hồng Nhung2019-Nghiên cứu sự biến đổi của mức độ căng thẳng nhiệt (heat stress) trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam5/9/2020
18Lê Quang Hưng2019-Đánh giá sự biến đổi của mưa, một số cực đoan mưa, lượng mưa trong bão trên địa bản tỉnh Hải Dương và lân cận trong bối cảnh biến đổi khí hậu09/3/2022
19Trần Đại2019-Nghiên cứu mối quan hệ giữa phản hồi vô tuyến của Radar Đông Hà và mưa trên khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế12/2020
20Bạch Quang VinhApr 2020-Sep 2020Using machine learning to improve the quality of the satellite-based Global Precipitation Measurement (GPM) product (Master 2 Information Geographique, Ecole National des Sciences Geographiques)25/9/2020
21Quentin DesmetApr 2020-Sep 2020Evaluation of CMIP6 Global Climate Models over the Southeast Asian Region (Master ENSMA)06/10/2020
22Hoàng Công Huy2020-Nghiên cứu ảnh hưởng của độ phân giải mô hình khí hậu đến kết quả mô phỏng và dự tính lượng mưa tại miền Trung - miền Nam Việt Nam30/1/2021
23Bùi Thị Khánh Hoà2022-Nghiên cứu phân phối và tần suất lặp lại của một số yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam17/3/2023
24Juliette Cliquet2023Comprendre et projeter les futures événements extrêmes en Asie du sud-estM1, 06/6/2023
25Bastien Goulvestre2023Précipitations extrêmes en Asie du Sud-Est : tendances historiques et projections futures basées sur des modèles climatiques21/6/2023
26Louis Ramu2023Sensibilité de certaines variables climatiques aux schémas de paramétrisation physique d'un modèle climatique régional en Asie du Sud-EstTBD
26Mathis Guillemette2023Investigating the performance of the Global Satellite Mapping of Precipitation Products ovẻ the Tropical Coastal regionTBD
Bachelor students
No.NameYearTopicNote
1Trần Anh ĐứcK51, 2006-2010Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về lượng mưa cho khu vực Việt Nam(giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học ngành khí tượng) năm 2010, tốt nghiệp 6/2010
2Đoàn Công ThuânK52, 2007-2011Nghiên cứu định lượng mưa trong bão sử dụng TRMMtốt nghiệp 6/2011
3Nguyễn Thị ThủyK52, 2007-2011Nghiên cứu định lượng mưa trong bão sử dụng GSMaPtốt nghiệp 6/2011
4Trương Thị Thanh ThủyK52, 2007-2011Đánh giá phân tích sự biến đổi của một số yếu tố và hiện tượng khí hậu tại đồng bằng sông Hồngtốt nghiệp 6/2011
5Đỗ Thị Kim AnhK53, 2008-2012Dự tính BĐKH cho một số yếu tố và hiện tượng cực đoan trên khu vực Việt Nam bằng sản phẩm mô hình khí hậu toàn cầu phân giải caotốt nghiệp 6/2012
6Nguyễn Văn TuyênK53, 2008-2012Nghiên cứu khoanh vùng khu vực cần bổ sung lắp đặt ra đa thời tiết ở Việt Namtốt nghiệp 6/2012
7Trịnh Thuỳ NguyênK54, 2009-2013Nghiên cứu sự biến đổi ngày bắt đầu và kết thúc gió mùa mùa hè trên khu vực Việt Nam sử dụng mô hình RegCMgiải nhì sinh viên nghiên cứu khoa học ngành khí tượng 2013, tốt nghiệp 6/2013
8Phạm Quang NamK54, 2009-2013Nghiên cứu lựa chọn sản phẩm mô hình khí hậu toàn cầu thích hợp từ dự án CMIP5 cho khu vực Việt Namtốt nghiệp 6/2013
9Nguyễn Văn ThắngK54, 2009-2013Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi mặt đệm đến một số yếu tố thời tiếtgiải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học ngành khí tượng 2013, tốt nghiệp 6/2013
10Nguyễn Thị Hồng HạnhK55, 2010-2014Nghiên cứu biến đổi của ngày bùng phát, ngày kết thúc và lượng mưa gió mùa mùa hè ở Việt Namgiải ba nghiên cứu khoa học Khoa, tốt nghiệp 6/2014
11Nguyễn Thị Thu TrangK55, 2010-2014Ứng dụng mô hình WRF nhằm đánh giá vai trò của thay đổi sử dụng đất đến các yếu tố thời tiết tại một số tỉnh thành lớn của Việt Namtốt nghiệp 6/2014
12Nguyễn Quốc TrungK53, -2014Tính toán một số đặc trưng hạn cho khu vực Việt Namtốt nghiệp 6/2014
13Phạm Thị QuyênK56, 2011-2015Nghiên cứu vai trò của địa hình tới lượng mưa trước và sau dãy núi Trường Sơn Namtốt nghiệp 6/2015
14Phạm Thanh HàK56, 2011-2015Nghiên cứu biến đổi của lượng mưa ở Việt Nam giai đoạn 1961-2007giải nhì sinh viên nghiên cứu khoa học ngành khí tượng 2015, tốt nghiệp 6/2015
15Nguyễn Kim Ngọc MaiK56, 2011-2015Nghiên cứu xác định ngày bùng phát gió mùa mùa hè trên khu vực Việt Nam và lân cận sử dụng mô hình khí hậu khu vựctốt nghiệp 6/2015
16Đỗ Thị Minh TrangK56, 2011-2015Đánh giá sự thay đổi của Khoảng dao động nghiệt độ ngày tại Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậutốt nghiệp 6/2015
17Phạm Thị Thu HươngK57, 2012-2016Nghiên cứu về chu trình ngày đêm của mưa trên các khu vực Việt Nam: quan trắc và mô phỏngtốt nghiệp 6/2016, giải ba sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa 2016
18Lưu Khánh HuyềnK57, 2012-2016Xấp xỉ mưa tháng bằng phân bố Gamma và tính toán chỉ số hạn SPI trên khu vực Việt Namtốt nghiệp 6/2016
19Ngô Lê Huy PhanUSTH SA K7, 2015-2018Using Global Precipitation Measurement (GPM) satellite data for hydrological simulations over the Red River Deltatốt nghiệp 8/2018
20Nguyễn Đức ViệtUSTH SA K9, 2017-2020Climate classifications for Indochina Peninsula using satellite and in-situ datatốt nghiệp 8/2020
21Nguyễn HiếuUSTH WEO K9, 2017-2020Effects of land water storage on global mean sea level using Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) and altimetry datatốt nghiệp 8/2020
22Nguyễn Ngọc Kim HồngUSTH SA K10, 2018-2021Building a high-resolution climate dataset for Vietnam based on ERA5-land and in-situ datatốt nghiệp 8/2021
23Nguyễn Ngọc Minh TâmUSTH SA K11, 2019-2022Investigations of the effect of climate conditions on the Great Famine of AtDau 1944-1945tốt nghiệp 8/2022
Internships
No.NameYearTopicNote
1Han XueJul-Sep 2012Current situation of flooding prevention and related research in VietnamMaster 1 student from Kyoto University, Japan
2Han XueFeb-Mar 2013Potential Impact of Climate Change on Extreme Rainfalls and Floods in the Hanoi Central AreaMaster 2 student from Kyoto University, Japan
3Stella ChoiOct 2016 - Apr 2017Stage de formation humaine des élèves polytechniciensStudent from Ecole Polytechnique, France
4Victoria HardyOct 2016 - Apr 2017Stage de formation humaine des élèves polytechniciensStudent from Ecole Polytechnique, France
5Trần Đức DũngDec 2016 - Aug 2017Nghiên cứu ảnh hưởng của sự mở rộng vạch phổ do hơi nước đến việc xác định aerosols khí quyển sử dụng phổ Oxy A band (To study the influence of water vapor broadening on the determination of atmospheric aerosols using the O2 A band spectrumresearch assistant for the REMOSAT lab.
6Toubiana RaphaëlleOct 2017 - Apr 2018Stage de formation humaine des élèves polytechniciensStudent from Ecole Polytechnique, France
7Zako Sapey TriompheOct 2017 - Apr 2018Stage de formation humaine des élèves polytechniciensStudent from Ecole Polytechnique, France
8Nguyễn Thị HườngSep 2017 - Dec 2018CORDEX-SEA Projection of Temperature and Precipitation and their Time of Emergence in Vietnamresearch assistant for the REMOSAT lab.
9Hà Bội Yến2019-2020The macroeconomic impacts of typhoons in Vietnam(co-supervise with Etienne Espagne (AFD), Kenneth Houngbedji (IRD)) 
10Nguyễn Hoàng Đức6/2023French High School Student: 3-Day Internship for Exploring Research Domains and Career Options 

Work-memo


Links


edit SideBar

Blix theme, powered by PmWiki